homepage

Dezvoltarea durabilă

Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCEF) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub numele de "Raportul Brundtland":

"Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite  posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".  Detalii  http://www.anpm.ro/dezvoltare-durabila

 

http://apmmm.anpm.ro/articole/strategia_nationala_pentru_dezvoltare_durabila-97