Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

Calitatea solului rezultă din interacţiunile complexe între elementele componente ale acestuia şi poate fi legată de intervenţiile privind introducerea în sol de compuşi mai mult sau mai puţin toxici, acumularea de produse toxice provenind din activităţile industriale şi urbane. Evaluarea calităţii solurilor constă în identificarea şi caracterizarea factorilor care  limitează capacitatea productivă a acestora.

Sursele cele mai importante de deteriorare a solului sunt reprezentate de poluarea chimică, eroziunea de suprafaţă şi alunecări de teren, depozitarea incorectă a deşeurilor industriale şi menajere, defrişările,efectuarea de lucrări necorespunzătoare sau în perioade de timp neadecvate, etc.

Zonă critică sau zonă fierbinte sub aspectul poluării solului este zona pe teritoriul căreia se înregistrează depăşiri sistematice ale indicatorilor de calitate a solului faţă de normele standardizate, producându-se deteriorări grave ale stării lui cu consecinţe asupra sănătăţii oamenilor, economiei şi capitalului natural al ţării. La nivel naţional, aceste zone sunt inventariate şi sunt monitorizate prin reţele de monitoring de nivel superior celei de bază.

Cercetările şi studiile efectuate de-a lungul anilor arată că:

- in judeţul Maramureş se menţin aproximativ aceleaşi zone critice în cea ce priveşte calitatea solului

- calitatea solurilor în zonele critice este determinată de poluarea istorică provenită din desfăşurarea activităţilor miniere şi metalurgice, precum şi din  încărcarea naturală cu metale grele a zonei.

Având în vedere activitatea economică cu profil industrial minier desfăşurată pe teritoriul judeţului Maramureş, considerăm ca "puncte fierbinţi" sub aspectul poluării solului cu metale grele (Cu, Pb, Zn, Cd, Mn, As etc) următoarele:

a)   Zona municipiului Baia Mare - poluare cu emisii industriale de compuşi de sulf şi metale grele datorită prelucrării minereurilor neferoase de către S.C. CUPROM S.A şi S.C."Romplumb"S.A.,precum şi de la depozitele de pirite arsenioase din apropierea fostei Flotaţii Centrale.

b)   Zona oraşului Tăuţii Măgherăuş şi comuna Recea (sat Săsar şi sat Bozânta Mică), ca urmare a activităţii SC ROMALTYN MINING SRLşi a companiei C.N.M.P.N REMIN S.A. Baia Mare.

c)   Zona Exploatării Miniere Baia Sprie - cu halde de steril şi iazul de decantare aferent.

d)   Zona Exploatării Miniere ILBA HANDAL

e)   Zona Exploatării Miniere Cavnic cu haldele de steril şi iazurile de decantare aferente.

f)     Zona Exploatării Miniere Băiuţ cu haldele de steril şi iazurile de decantare aferente.

g)   Zona Exploatării Miniere Herja cu haldele de steril aferente.

h)   Zona Exploatării Miniere Nistru şi Băiţa

i)     Zona Exploatării Miniere Baia Borşa cu haldele de steril şi iazurile de decantare aferente.

Menţionăm că în urma accidentului ecologic de la SC AURUL SA din 30 ianuarie 2000, prin deversarea şlamului cu cianură şi metale grele pe zona buzunarului de retenţie a haldei Bozânta (~ 24 ha zona afectată), au fost efectuate studii şi cercetări de sol de către OSPA Maramureş, ICPA Bucureşti, Universitatea de Nord Baia Mare.

Tot în anul 2000 a existat o poluare accidentală la Iazul NOVĂŢ (zona exploatării miniere Baia Borşa) produsă prin spargerea conductei de steril. Suprafaţa afectată ~ 11,6 ha.

Pe teritoriul judeţului Maramureş sunt inventariate 17 iazuri de decantare, din care 16 sunt inactive, iazul de decantare Aurul –proprietar SC ROMALTYN MINING SRL este în procedură de reglementare la ARPM-Cluj Napoca, iar Iazul Central Tăuţi al U.P. Flotaţia Centrală a fost preluat de SC Transgold SA Baia Mare iar din data de 22.01.2007 a fost preluat de SC ROMALTYN MINING SRL.

Pe raza judeţului Maramureş există inventariate aproximativ 300 halde de steril de mină aparţinând următorilor agenţi economici : C.NM.PN REMIN S.A Baia Mare;  S.C. CUART S.A;   R A. ROMSILVA,   C.N. Uraniului. Suprafaţa totală ocupată de haldele de steril de mină pentru care se cunosc date statistice, este de 93,45 ha (30,33 ha ocupate de haldele aparţinând S.C. CUART S.A., 55,8 ha ocupate de haldele de steril ale C.N. REMIN şi 6,92 ha ocupate de haldele predate la R.A. ROMSILVA şi 0,4 ha ocupate de halde de steril aparţinând de Compania Naţională a Uraniului). Numărul de halde de steril minier ecologizate de către Grupul Central de Inchideri Miniere, aparţinând anterior C.N.M.P.N. Remin S.A. Baia Mare este de 74, repartizate astfel:

7 — Toroioaga; 9 - 9 Mai -11Iunie; 1 Anton II Băiţa; 4 Tibleş - Tomnatec;4 — Valea Băii Nord; 4 Nucuţ; 3 — Aluniş Fata Mare Valea Colbului; 1 Tyuzoşa ; 9 — Venera Firizan Valea Roşie; 5 Novăţ Novicior; 7 Catarama Ivăşcoaia; 5 — Măgura II; 9 Burloaia; 4 Dealul Bucăţii; 2 Arinieş.

 

 


Lista siturilor contaminate/potenţial contaminate din judeţul Maramureş

Managementul siturilor contaminate

 

La nivelul anului 2011 situaţia privind inventarul siturilor contaminate la nivelul judeţului Maramureş se prezintă conform tabelului de mai jos.

 Începând cu anul 2008, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1408/23.11.2007 privind modalităţile de investigare şi  evaluare a poluării solului şi subsolului, art. 9, alin 2), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin unităţile din subordine realizează identificarea preliminară a siturilor contaminate pe baza chestionarelor prevăzute în anexele 1  şi 2, a documentaţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare precum  şi a rapoartelor anuale ale Oficiilor pentru Studii Pedologice  şi Agrochimice, concomitent cu introducerea în baza de date  „on line” a informaţiilor disponibile referitoare la operatorii economici/deţinători de terenuri pe a căror amplasamente este posibilă prezenţa unor astfel de situri.

Noile reglementări în domeniu stabilesc şi cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor de curăţare, remediere  şi/sau reconstrucţie ecologică a zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost efectuate, conform Hotărârii de Guvern nr.1403/26.11.2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul  şi ecosistemele terestre au fost afectate.

 

 

  Lista siturilor contaminate/potenţial contaminate din judeţul Maramureş

 

Nr
crt

Numele proprietarului/ administratorului/ deţinătorului sitului

Localizarea
sitului
contaminat/ potenţial contaminat

Tipul activităţii

poluatoare

Natura
sursei de
poluare

Natura poluanţilor

Supr.
contam.
(ha)

Stadiul

actual

 

1

CNMPN Remin SA Baia Mare- Iazul Bozânta

Tăuţii

Măgherăuş - Bozânta

industria minieră

iaz dedecantare

ape uzate încărcate cu metale şinemetale

105,0

 

2

CNMPN Remin SA Baia Mare- Iazul D1

Borşa- Baia Borşa

industria minieră.

iaz de decantare

ape uzate încărcate cu metale şinemetale

7,0

Se execută lucrări de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare

3

CNMPN Remin SA Baia Mare- Iazul D3

Borşa- Baia Borşa

 

industria minieră.

iaz de decantare

ape uzate încărcate cu metale şinemetale

6,61

Se execută lucrări de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare

4

CNMPN Remin SA Baia Mare- Iazul Novăţ

Borşa

industria minieră

iaz de decantare

ape uzate încărcate cu metale şinemetale

13.0

Se execută lucrări de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare

5

CNMPN Remin SA Baia Mare- Iazul Plopiş-Răchiţele

Plopiş

Industria minieră

iaz de decantare

ape uzate încărcate cu metale şinemetale

13,0

 

6

CNMPN Remin SA Baia Mare / SC ROMALTYN

MINING SRL- Baia Mare - Iazul

Central  (vechi) Tăuţii de Sus

Tăuţii de  Sus

industria minieră

iaz de decantare

ape uzate încărcate cu metale şinemetale

49,0

Se execută lucrări de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare

7

CNMPN Remin SA Baia Mare- Iazul Tăuţii de S us -  Baia Sprie

Loc. Tăuţii de  Sus

industria minieră

iaz de decantare

ape uzate încărcate cu metale şinemetale

48,6

 

8

SC ROMALTYN MINING SRL- Baia Mare - Iazul Aurul

Loc. Bozânta -Recea

industria minieră

iaz de decantare

ape uzate încărcate cu metale şinemetale

93,0

 

9

SC ROMALTYN MINING SRL - Uzina de retratare a

sterilelor Baia Mare

Baia Mare

hidrometalurgia metalelor

preţioase

steril

minier din scurgeri

metale grele, ape, nămoluri, soluţii acide

1.08

 

10

CNMPN Remin SA Baia Mare - Iazul Bloaja - Avarii

 

Târgu Lăpus - Băiuţ

 

industria minieră

 

iaz de decantare

 

ape de mină uzate provenite de la exploatările miniere încărcate cu metale şi nemetale

 

5.2

 

Se execută lucrări de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare

11

CNMPN Remin SA Baia Mare - Iazul Bloaja - Baiut

 

Târgu Lăpuş - Băiuţ

 

industria minieră

 

iaz de decantare

 

ape de mină uzate provenite de la exploatările miniere încărcate cu metale şi nemetale

 

15.3

 

 

12

CNMPN Remin SA Baia Mare - Iazul Colbu I

 

Borşa - Baia Borşa

 

industria miniera

 

iaz de decantare

 

ape de mină uzate provenite de la exploatările miniere încărcate cu metale şi nemetale

 

5.1

 

Se execută lucrări de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare

13

CNMPN Remin SA Baia Mare - Iazul Colbu II

 

Borsa - Baia Borsa

 

industria minieră

 

iaz de decantare

 

ape de mină uzate provenite de la exploatările miniere încărcate cu metale şi nemetale

 

2.25

 

Se execută lucrări de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare

14

CNMPN Remin SA Baia Mare - Iazul Leorda

Târgu Lăpuş - Băiuţ

industria minieră

iaz de decantare

ape de mină uzate provenite de la exploatările miniere încărcate cu metale şi nemetale

12.7

Se execută lucrări de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare

15

CNMPN Remin SA Baia Mare - Iazul Mălăini

Cavnic

industria minieră

iaz de decantare

metale grele

2.4

Se execută lucrări de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare

16

CNMPN Remin SA Baia Mare - Iazul D2

 

Borşa - Baia Borşa

 

industria minieră

 

iaz de decantare

 

ape de mină uzate provenite de la exploatările miniere încărcate cu metale şi nemetale

 

7.78

 

 

17

CNMPN Remin SA Baia Mare - Iazul Săsar - vechi

Săsar

industria minieră

iaz de decantare

ape de mină uzate provenite de la exploatările miniere încărcate cu metale şi nemetale

36.5

 

18

CNMPN Remin SA Baia Mare - Iazul Vrănicioara

Şişeşti

industria minieră

iaz de decantare

ape de mină uzate provenite de la exploatările miniere încărcate cu metale şi nemetale

6.5

 

19

CNMPN Remin SA Baia Mare - Depozitul nr. 1 - Dep. de lângă sediul depozitului central de concentrat (greifer 3) - UP Flotaţia  Centrală

Tăuţii de Sus

 

industria minieră

 

depozitare steril provenit din activităţile miniere

 

metale grele, concentrat de pirită auriferă

 

0.03

 

 

20

CNMPN Remin SA Baia Mare - Depozitul nr. 2 - Depozitul de lîngă platforma greiferelor nr. 4 si 5 - UP Flotaţia Centrală

 

 

Tăuţii de Sus

industria minieră

 

depozitare steril provenit din activităţile miniere

 

metale grele, concentrat de pirită auriferă

2

 

 

21

CNMPN Remin SA Baia Mare - Depozitul nr. 3 - Depozitul de pe platforma de lîngă recepţie minereu brut de Turţ - UP Flotaţia Centrală

 

Tăuţii de Sus

industria minieră

 

depozitare steril provenit din activităţile miniere

 

metale grele, concentrat de pirită auriferă

0.3

 

 

22

CNMPN Remin SA Baia Mare - Depozitul nr. 4 - Depozitul de pe platforma de lângă sediul C.F.N - U.P. Flotaţia Centrală

 

Tăuţii de Sus

industria minieră

 

depozitare steril provenit din activităţile miniere

 

metale grele, concentrat de pirită auriferă

0.3

 

 

23

CNMPN Remin SA Baia Mare - Depozitul nr. 5 - Depoziul de pe platforma de lîngă receptie Şuior - U.P. Flotaţia Centrală

 

Tăuţii de Sus

industria minieră

 

depozitare steril provenit din activităţile miniere

metale grele, concentrat de pirită auriferă

0.1

 

 

24

CNMPN Remin SA Baia Mare - Depozitul nr. 6 - Depozit de transfer pirită auriferă - iaz zgură - U.P. Flotaţia Centrală

 

Tăuţii de Sus

industria minieră

 

depozitare steril provenit din activităţile miniere

metale grele, concentrat de pirită auriferă

1.5

 

 

25

CNMPN Remin SA Baia Mare - Depozitul nr. 7 - Depozit custodie SC Transgold - Iaz Tăuţii de Sus - UP Flotaţia Centrală

 

Tăuţii de Sus

industria minieră

 

depozitare steril provenit din activităţile miniere

metale grele, concentrat de pirită auriferă

8

 

 

26

CNMPN Remin SA Baia Mare -Depozitul nr. 8 - Depozit Staţia de var - recepţie Şuior - UP Flotaţia Centrală

 

Tăuţii de Sus

industria minieră

 

depozitare steril provenit din activităţile miniere

metale grele, concentrat de pirită auriferă

0.06

 

 

27

Depozit zgură SC Romplumb SA Baia Mare

Baia Mare

industriametalurgică- obtinerea

plumbului

decuprat

instalaţii de prăjire aglomerată a conc

metale grele (înspecial Pb şi Cd)

 

1.2

 

28

SC Romplumb SA Baia Mare

Baia Mare

industriametalurgică- obtinerea

plumbului

decuprat

instalaţii de prăjire aglomerată a conc.

metale grele (înspecial Pb şi Cd)

5,54

 

29

Cuprom SA Bucureşti- Sucursala Baia Mare -

 

Baia Mare

industria metalurgică

obţinerea
cuprului

instalaţii de topire în suspensie a conc. cuproase

metale grele, ape uzate, nămoluri, soluţii acide,

produse petroliere

58,0

 

30

CNMPN Remin SA Baia Mare– UP Flotaţia Centrală Baia Mare

 

Baia Mare

 

industria miniera

Steril provenit din activităţile miniere

metale grele

2,79