Centralizator agenți economici autorizați să desfășoare activități de colectare/tratare deseuri AUGUST 2018

ANUNȚURI IMPORTANTE!

 

RAPORTAREA  DATELOR  PRIVIND  GESTIONAREA  DEȘEURILOR

 • Începând cu data de 26 august 2021, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (prin care au fost abrogate Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate), tipurile de rapoarte și termenele de transmitere sunt următoarele:

-  Raport privind gestionarea deșeurilor - termen: anual, pentru anul precedent, până la data de 15 martie, în format letric și electronic în aplicația SIM (art. 48, alin. 1).

Până la apariția actului normativ pentru aprobarea procedurii şi formatului de raportare  a informaţiilor privind gestiunea deșeurilor (menționat la art. 48, alin. 3 al OUG nr. 92/2021), raportarea în format letric a datelor se va realiza utilizând următoarele formulare:

 • Chestionar COL/TRAT - date furnizate de operatorii economici colectori / valorificatori de deşeuri (inclusiv cei care dezmembrează deşeuri);
 • Chestionar MUN - date furnizate de operatorii economici de salubritate;
 • Chestionar NĂMOL - date furnizate de deţinătorii staţiilor de epurare;
 • Chestionar PRODDES - date furnizate de generatorii de deşeuri;
 • Chestionar TRAT - date furnizate de deţinătorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor.

- Raport privind gestionarea uleiurilor uzate – termen: anual, pentru anul precedent, până la data de 30 aprilie (art. 49, alin. 9).

Pentru raportarea în format letric se vor utiliza formularele postate pe site, domeniul ”Deșeuri”, la secțiunea ”Uleiuri uzate” (aici).

- Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat și Raport privind progresul înregistrat - termen: anual, pentru anul precedent, până la data de 31 mai  (art. 44).

 • Raportările aferente fluxurilor speciale de deșeuri (ambalaje, DEEE, VSU, baterii și acumulatori, PCB), se vor realiza conform obligațiilor și termenelor stabilite prin autorizația de mediu / autorizația integrate de mediu.

Pentru raportarea în format letric, se vor utiliza formularele postate pe site, domeniul ”Deșeuri”, la secțiunea corespunzătoare fiecărui tip de deșeu (http://www.anpm.ro/web/apm-buzau/deseuri).   

Pentru raportarea electronică a datelor privind gestionarea deșeurilor (inclusiv cele din fluxurile speciale), vă rugăm, să accesați linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi electronic datele anuale corespunzătoare fiecărei aplicaţii în parte, în acest moment fiind deschise următoarele aplicații:

 • SIM DEEE – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2020 (data afișării: 31.10.2022)
 • SIM AMBALAJE – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2021 (data afișării: 19.10.2022)
 • SIM PCB – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2021 (data afișării: 28.09.2022) – Introducerea în aplicație a datelor transmise în format letric va fi realizată de APM!
 • SIM SD – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2021 (data afișării: 07.06.2022)
 • SIM ULEIURI – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2020 (data afișării: 13.04.2022)
 • SIM VSU – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2021 (data afișării: 07.04.2022)

 

Deseurile provenite din industriile  extractive  

Deseurile provenite din industriile  extractive se gestioneaza specific conform prevederilor HG nr 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive si ale Ordinului ministrilor nr. 2042/2934/180/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia care transpun  în legislaţia naţională Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive cu modificarile si completarile ulterioare

HG nr. 856/2008 prevede in Cap. III art. 8, necesitatea si obligativitatea intocmirii Planului  de gestionare a deşeurilor:    (1) Operatorii elaborează planul de gestionare a deşeurilor extractive pentru reducerea, tratarea, valorificarea şi eliminarea acestora, având în vedere principiul dezvoltării durabile.

Planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de extracţie, avizat de ANRM depus de operatorii economici la APM Maramures va respecta Normativul de conţinut al planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul 2042/2934/180/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia.

Operatorii economici detinatori ai licentelor de exploatare emise de ANRM obtinute inainte de intrarea in vigoare a reglementarilor mentionate la data de  26 ianuarie 2011, au avut obligatia sa intocmeasca si sa depuna la APM Maramures Planurile de gestionare a deseurilor din industriile extractive in maxim 6 luni de la data de 26 ianuarie 2011 in vederea derularii procedurilor de emitere/revizuire a autorizatiilor de mediu. Operatorii economici detinatori ai licentelor de exploatare emise de ANRM pot desfasura activitatile de exploatare doar in prezenta autorizatiilor de mediu pentru functionare.

Anexam

 

 

Operatorii economici care detin/ vor detine planuri de gestionare a deseurilor din industriile extractive avizate de ANRM, le vor depune la APM Maramures, in vederea  parcurgerii procedurii de aprobare si a emiterii/revizuirii autorizatiilor de mediu.

 

Pentru nelamuriri puteti trimite solicitari la adresa de e-mail deseuri@apmmm.anpm.ro.

 

 


Ghiduri privind stocarea temporara a deseurilor