Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

Certificat ISO 9001:2015 ANPM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghid pentru afișarea informațiilor de interes publicdin oficiu

ale APM Maramureș

(varianta WORD)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ IMPORTANT!

Vă informăm, referitor la sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, că aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

_______________________________________________________________________________________

ANUNȚ IMPORTANT!

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș anunță publicul interesat că în data de 11 iunie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 495:

  • Ordinul nr. 1150/2020 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii de aplicare a VIZEI ANUALE a Autorizației de Mediu (AM) și Autorizației Integrate de Mediu (AIM)
  • Cerere viză anuală autorizație descarcă
  • Declarație pe proprie răspundere descarcă
  • Dovada achitării tarifului: 100 RON (respectiv 300 Ron în cazul autorizaţiilor de mediu integrate) se achită în contul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureș deschis la Trezoreria Baia Mare, cont IBAN: RO39 TREZ 4365 032X XX00 0221 (cod fiscal: 3627307).

Ordinul intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial

Informare privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu

_______________________________________________________________________________________

ANUNȚ

privind programul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș

ca urmare a încetării stării de alertă

     Având în vedere faptul că, începând cu data de 08.03.2022 a încetat aplicabilitatea Hotărârea Guvernului nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

vă aducem la cunoștință următoarele:

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș își va relua

Programul cu publicul pentru:

  • Depunere documentații
  • Eliberare acte de reglementare, astfel:

 

Luni și Joi – între orele:        8:30-14:30       - program cu publicul

                                               12:00-12:30       - pauză de masă

 

La camera 23, Et. II, tel. 0262-276-304 int. 110, 112, 113, 114, 115 .

Date de contact:
Număr de telefon: Secretariat: 0262-276304
Număr fax: 0262-275222
Adresa de e-mail: office[@]apmmm.anpm.ro

Plata tarifelor aferente procedurilor de reglementare, se va face  în contul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureș, deschis la Trezoreria operativă Municipiul Baia Mare, astfel:
Beneficiar:                       APM Maramureş
Cod fiscal:                       3627307
Trezoreria:                       Baia Mare

ANUNȚ IMPORTANT:  ÎNCEPÂND CU DATA DE 13.02.2023, NOUL CONT DE TREZORERIE ESTE

Cont de plată tarife       RO39 TREZ 4365 032X XX00 0221


NOTĂ:  O copie din extrasul de cont, vizat de Bancă/Trezorerie, care cuprinde operațiunea efectuată, se va depune, odată cu dosarul de documentație, pentru justificarea plății.

TARIFELE pentru plăți se aplică după cum urmează:

    1. Pentru Avize, Acorduri, Autorizații: conform Ordinului MM nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului, cu modificările și completările ulterioare.

    2. Pentru activitățí de recoltare/ capturare/ achiziționare/ comercializare Floră/ Faună: conform Anexa nr. 11 a Ordinului MM nr. 410 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.

Toate actele și documentele care vizează instituția noastră vor putea fi transmise și în FORMAT ELECTRONIC, pe adresa de e-mail:  office@apmmm.anpm.ro, fiind chiar prioritară prezenței fizice, în condițiile în care sunt încă recomandate luarea tuturor măsurilor de precauție și de prevenție împotriva răspândirii cu virusul SARS - Cov 2. 

Pentru siguranța dumneavoastră și a personalului din cadrul APM Maramureșam aprecia dacă la intrarea în instituție ați purta în continuare mască, chiar dacă purtarea acesteia nu mai este obligatorie.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

_______________________________________________________________________________________

Declaratie privind asumarea agendei de Integritate Organizationala in coordonatele Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025  -  DESCARCA AICI

Planul de Integritate pe APM Maramures

_______________________________________________________________________________________

 

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea site-ului vechi APM Maramureș, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
vă rugăm să solicitați o cerere la adresa de e-mail  
arhiva[@]anpm.ro

Programul "Sisteme Fotovoltaice"

Peisaje din judeţul Maramureş

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş a fost înfiinţată la 1 august 1990 prin Hotărârea Guvernului României nr. 983/1990 și Ordinul Ministrului Mediului nr. 11/1990, numindu-se iniţial Agenția pentru Protecția Mediului Baia Mare; actualmente se numește Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, precum şi a altor acte normative aplicabile. Formatul actualizat al actelor normative, poate fi obținut, utilizând link-ul către portalul legislativ, oficial și gratuit, al Ministerului Justiției:  http://legislatie.just.ro .

APM Maramureş este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.
Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Datele de contact ale APM Maramureş

Sediul: strada Iza, nr. 1A, cod poștal 430073, Baia Mare, jud. Maramureş
Număr de telefon: Secretariat: 0262-276304
Număr fax: 0262-275222
Adresa de e-mail: office[@]apmmm.anpm.ro
Adresa paginii de internet: http://apmmm.anpm.ro

Programul de funcționare al APM Maramureş:
Luni – Joi:  8:00 – 16:30;
Vineri:         8:00 - 14:00.

TARIFELE pentru plăți se aplică după cum urmează:

Pentru Avize, Acorduri, Autorizații: conform Punctul 1.1 la Anexa nr. 1 a Ordinului MM nr. 890 din 16 iunie 2009  .
Pentru activitățí de recoltare/ capturare/ achizițíonare/ comercializare Floră/ Faună: conform Anexa nr. 11 a Ordinului MM nr. 410 din 11 aprilie 2008 .

Programul de audienţe al personalului de conducere din cadrul APM Maramureş:

Emilia TALPOȘ - Director executiv
LUNI: orele 10:00 – 12:00

 

Informare:

Proiectul nr. SMIS 59933 intitulat:”IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MEDIU”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritara III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Important:
În cazul producerii unei situații de poluare accidentală (incendiu, scurgeri accidentale de substanțe poluante în aer, apă, sol ca urmare a unor defecțiuni etc), agentul economic are obligația de a informa/alerta agențiile de specialitate de intervenție, conectate la SNUAU, apelând numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau APM Maramureș, Ofițer Serviciu: 0745572937 - Conform Art. 94, lit. l) din OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului.

 

Pentru consultarea paginii vechi de Internet a APM Maramureş clic aici.

 

Administrația Fondului pentru Mediu 
  Detalii pentru plata contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu:  vezi AICI.
  Alte informații cu privire la Administrarea Fondului pentru mediu găsiți pe Pagina de Internet a ADMINISTRAȚIEI FONDULUI PENTRU MEDIU:   www.afm.ro

 

Derularea Programului "CASA VERDE"