Peisaje din judeţul Maramureş

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotararii Guvernului Romaniei nr. 983/1990 si Ordinul Ministrului Mediului nr. 11/1990, numindu-se iniţial Agentia pentru Protectia Mediului Baia Mare; actualmente se numeste Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2010, precum şi a altor acte normative aplicabile. Agentia pentru Protectia Mediului a fost reorganizată în baza Hotărârii de Guvern Nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completarile ulterioare.

APM Maramureş este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.
Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Datele de contact ale APM Maramureş

Sediul: strada Iza, nr. 1A, cod poștal 430073, Baia Mare, jud. Maramureş
Număr de telefon: Secretariat: 0262-276304
Număr fax: 0262-275222
Adresa de e-mail: office@apmmm.anpm.ro
Adresa paginii de internet: http://apmmm.anpm.ro

  Programul de functionare al APM Maramureş:
Luni – Joi:  8:00 – 16:30;
Vineri:         8:00 - 14:00.

  Program de preluare documentatii si eliberare acte de reglementare:
LUNI:             orele 8:30 - 14:00
MIERCURI:    orele 8:30 - 14:00
JOI:               orele 8:30 - 14:00

  Date necesare pentru plăți:
Cod fiscal:                   3627307
Cont de plată tarife:   RO12 TREZ 4362 0330 108X XXXX
Trezoreria:                   Baia Mare
Beneficiar:                   APM Maramureş
NOTĂ:  o copie din extrasul de cont, vizat de Bancă/Trezorerie, care cuprinde operatiunea efectuata, se va depune, odata cu dosarul de documentatie, pentru justificarea plătii, la sediul APM Maramureş

Programul de audienţe al personalului de conducere din cadrul APM Maramureş:
Alexandru COSMA - Director executiv
LUNI: orele 10:00 – 12:00

 

Important:
În cazul producerii unei situații de poluare accidentală (incendiu, scurgeri accidentale de substanțe poluante în aer, apă, sol ca urmare a unor defecțiuni etc), agentul economic are obligația de a informa/alerta agențiile de specialitate de intervenție, conectate la SNUAU, apelând numărul unic pentru apeluri de urgență: 112 sau la APM Maramureș, Ofițer Serviciu: 0745-572.937 - Conform Art. 94 lit. I) din OUG 195/2005 privind Protecția Mediului.

 

Pentru consultarea paginii vechi de Internet a APM Maramureş clic aici.

 

Taxa fond de mediu
Beneficiar:                  Administratia Fondului pentru Mediu
Cod fiscal:                  14715650
Trezoreria:                 Sector 6 Bucuresti
Cont:                           RO92 TREZ 7065 017X XX00 0155
Alte informatii pe Pagina WEB:   www.afm.ro

 

Derularea Programului "CASA VERDE"