COMUNICAT

 privind măsurile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș
în vederea prevenirii răspândirii infecției cu Coronavirus – Covid-19

În contextul demersurilor la nivel național, pentru gestionarea și prevenirea răspândirii infecției cu virusul COVID-19, având în vedere evoluția la nivel mondial și la nivel  național a amenințării create de infecția cu virusul COVID-19 și a adresei Ministerului Afacerilor Interne cu nr. 7834/CA/04.03.2020 înregistrată la APM Maramureș cu nr. 2557/06.03.2020, vă aducem la cunoștință măsurile întreprinse de Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în vederea minimalizării răspândirii infecției :

Actele și documentele, care trebuie depuse de către persoanele fizice și juridice, vor putea fi transmise, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail:  office[@]apmmm.anpm.ro. Documentele finale, emise de serviciile de specialitate ale APM Maramureș, vor fi comunicate tot în format electronic, prin e-mail.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției prin telefon, fax, e-mail conform datelor de contact:
Număr de telefon: Secretariat: 0262-276304
Număr fax: 0262-275222
Adresa de e-mail: office[@]apmmm.anpm.ro

Plata tarifelor aferente procedurilor de reglementare, se va face astfel:
Beneficiar:                   APM Maramureş
Cod fiscal:                   3627307
Trezoreria:                   Baia Mare
Cont de plată tarife:    RO12 TREZ 4362 0330 108X XXXX
NOTĂ:  O copie din extrasul de cont, vizat de Bancă/Trezorerie, care cuprinde operațiunea efectuată, se va depune, odată cu dosarul de documentație, pentru justificarea plății.

TARIFELE pentru plăți se aplică după cum urmează:
Pentru Avize, Acorduri, Autorizații: conform Punctul 1.1 la Anexa nr. 1 a
Ordinului MM nr. 890 din 16 iunie 2009  .
Pentru activitățí de recoltare/ capturare/ achizițíonare/ comercializare Floră/ Faună: conform Anexa nr. 11 a Ordinului MM nr. 410 din 11 aprilie 2008 .

Aceste măsuri sunt implementate până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației la nivel național.

CITIȚI  COMUNICATUL

ATENȚIE !!!

Din cauza unor defecțiuni hardware, în prezent, portalul public (http://www.anpm.ro) și portalul securizat (https://raportare.anpm.ro) funcționează pe un singur nod cluster. Datorită faptului că există multe sesiuni de raportare deschise pentru aplicațiile specializate de mediu, care folosesc baza de date hostată în prezent doar pe un singur nod, este posibil ca, până la remedierea problemelor hardware, respectiv de reconfigurare cluster, portalul public (http://www.anpm.ro) și cel securizat (https://raportare.anpm.ro) să întâmpine probleme de funcționare.

________________________________________________________

 

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea site-ului vechi APM Maramureș, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
vă rugăm să solicitați o cerere la adresa de e-mail  
arhiva[@]anpm.ro

Programul "Sisteme Fotovoltaice"

Peisaje din judeţul Maramureş

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş a fost înfiinţată la 1 august 1990 prin Hotărârea Guvernului României nr. 983/1990 și Ordinul Ministrului Mediului nr. 11/1990, numindu-se iniţial Agenția pentru Protecția Mediului Baia Mare; actualmente se numește Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, precum şi a altor acte normative aplicabile.

APM Maramureş este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.
Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Datele de contact ale APM Maramureş

Sediul: strada Iza, nr. 1A, cod poștal 430073, Baia Mare, jud. Maramureş
Număr de telefon: Secretariat: 0262-276304
Număr fax: 0262-275222
Adresa de e-mail: office[@]apmmm.anpm.ro
Adresa paginii de internet: http://apmmm.anpm.ro

Programul de funcționare al APM Maramureş:
Luni – Joi:  8:00 – 16:30;
Vineri:         8:00 - 14:00.

Program de preluare documentații și eliberare acte de reglementare:
LUNI:             orele 8:30 - 14:00
MIERCURI:    orele 8:30 - 14:00
JOI:               orele 8:30 - 14:00

IMPORTANT:  În perioada 11.03.2020 și până la data de 31.03.2020, actele și documentele, vor putea fi transmise, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail: office[@]apmmm.anpm.ro  (COMUNICAT).

Date necesare pentru plăți:
Cod fiscal:                   3627307
Cont de plată tarife:    RO12 TREZ 4362 0330 108X XXXX
Trezoreria:                   Baia Mare
Beneficiar:                   APM Maramureş
NOTĂ:  o copie din extrasul de cont, vizat de Bancă/Trezorerie, care cuprinde operațiunea efectuată, se va depune, odată cu dosarul de documentație, pentru justificarea plății, la sediul APM Maramureş.

TARIFELE pentru plăți se aplică după cum urmează:
Pentru Avize, Acorduri, Autorizații: conform Punctul 1.1 la Anexa nr. 1 a Ordinului MM nr. 890 din 16 iunie 2009  .
Pentru activitățí de recoltare/ capturare/ achizițíonare/ comercializare Floră/ Faună: conform Anexa nr. 11 a Ordinului MM nr. 410 din 11 aprilie 2008 .

Programul de audienţe al personalului de conducere din cadrul APM Maramureş:

Alexandru COSMA - Director executiv
LUNI: orele 10:00 – 12:00

 

Informare:

Proiectul nr. SMIS 59933 intitulat:”IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MEDIU”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritara III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Important:
În cazul producerii unei situații de poluare accidentală (incendiu, scurgeri accidentale de substanțe poluante în aer, apă, sol ca urmare a unor defecțiuni etc), agentul economic are obligația de a informa/alerta agențiile de specialitate de intervenție, conectate la SNUAU, apelând numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau APM Maramureș, Ofițer Serviciu: 0745572937 - Conform Art. 94, lit. l) din OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului.

 

Pentru consultarea paginii vechi de Internet a APM Maramureş clic aici.

 

Administrația Fondului pentru Mediu 
  Detalii pentru plata contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu:  vezi AICI.
  Alte informații cu privire la Administrarea Fondului pentru mediu găsiți pe Pagina de Internet a ADMINISTRAȚIEI FONDULUI PENTRU MEDIU:   www.afm.ro

 

Derularea Programului "CASA VERDE"