Lista siturilor contaminate/potenţial contaminate din judeţul Maramureş

Managementul siturilor contaminate     La nivelul anului 2011 situaţia privind inventarul siturilor contaminate la nivelul judeţului  Maramureş se prezintă conform tabelului...