Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

Calitatea solului rezultă din interacţiunile complexe între elementele componente ale acestuia şi poate fi legată de intervenţiile privind introducerea în sol de compuşi mai mult sau mai puţin toxici, acumularea de produse toxice provenind din activităţile industriale şi urbane. Evaluarea calităţii solurilor constă în identificarea şi caracterizarea factorilor care  limitează capacitatea productivă a acestora.

Sursele cele mai importante de deteriorare a solului sunt reprezentate de poluarea chimică, eroziunea de suprafaţă şi alunecări de teren, depozitarea incorectă a deşeurilor industriale şi menajere, defrişările,efectuarea de lucrări necorespunzătoare sau în perioade de timp neadecvate, etc.

Zonă critică sau zonă fierbinte sub aspectul poluării solului este zona pe teritoriul căreia se înregistrează depăşiri sistematice ale indicatorilor de calitate a solului faţă de normele standardizate, producându-se deteriorări grave ale stării lui cu consecinţe asupra sănătăţii oamenilor, economiei şi capitalului natural al ţării. La nivel naţional, aceste zone sunt inventariate şi sunt monitorizate prin reţele de monitoring de nivel superior celei de bază.

Cercetările şi studiile efectuate de-a lungul anilor arată că:

- in judeţul Maramureş se menţin aproximativ aceleaşi zone critice în cea ce priveşte calitatea solului

- calitatea solurilor în zonele critice este determinată de poluarea istorică provenită din desfăşurarea activităţilor miniere şi metalurgice, precum şi din  încărcarea naturală cu metale grele a zonei.

Având în vedere activitatea economică cu profil industrial minier desfăşurată pe teritoriul judeţului Maramureş, considerăm ca "puncte fierbinţi" sub aspectul poluării solului cu metale grele (Cu, Pb, Zn, Cd, Mn, As etc) următoarele:

a)   Zona municipiului Baia Mare - poluare cu emisii industriale de compuşi de sulf şi metale grele datorită prelucrării minereurilor neferoase de către S.C. CUPROM S.A şi S.C."Romplumb"S.A.,precum şi de la depozitele de pirite arsenioase din apropierea fostei Flotaţii Centrale.

b)   Zona oraşului Tăuţii Măgherăuş şi comuna Recea (sat Săsar şi sat Bozânta Mică), ca urmare a activităţii SC ROMALTYN MINING SRLşi a companiei C.N.M.P.N REMIN S.A. Baia Mare.

c)   Zona Exploatării Miniere Baia Sprie - cu halde de steril şi iazul de decantare aferent.

d)   Zona Exploatării Miniere ILBA HANDAL

e)   Zona Exploatării Miniere Cavnic cu haldele de steril şi iazurile de decantare aferente.

f)     Zona Exploatării Miniere Băiuţ cu haldele de steril şi iazurile de decantare aferente.

g)   Zona Exploatării Miniere Herja cu haldele de steril aferente.

h)   Zona Exploatării Miniere Nistru şi Băiţa

i)     Zona Exploatării Miniere Baia Borşa cu haldele de steril şi iazurile de decantare aferente.

Menţionăm că în urma accidentului ecologic de la SC AURUL SA din 30 ianuarie 2000, prin deversarea şlamului cu cianură şi metale grele pe zona buzunarului de retenţie a haldei Bozânta (~ 24 ha zona afectată), au fost efectuate studii şi cercetări de sol de către OSPA Maramureş, ICPA Bucureşti, Universitatea de Nord Baia Mare.

Tot în anul 2000 a existat o poluare accidentală la Iazul NOVĂŢ (zona exploatării miniere Baia Borşa) produsă prin spargerea conductei de steril. Suprafaţa afectată ~ 11,6 ha.

Pe teritoriul judeţului Maramureş sunt inventariate 17 iazuri de decantare, din care 16 sunt inactive, iazul de decantare Aurul –proprietar SC ROMALTYN MINING SRL este în procedură de reglementare la ARPM-Cluj Napoca, iar Iazul Central Tăuţi al U.P. Flotaţia Centrală a fost preluat de SC Transgold SA Baia Mare iar din data de 22.01.2007 a fost preluat de SC ROMALTYN MINING SRL.

Pe raza judeţului Maramureş există inventariate aproximativ 300 halde de steril de mină aparţinând următorilor agenţi economici : C.NM.PN REMIN S.A Baia Mare;  S.C. CUART S.A;   R A. ROMSILVA,   C.N. Uraniului. Suprafaţa totală ocupată de haldele de steril de mină pentru care se cunosc date statistice, este de 93,45 ha (30,33 ha ocupate de haldele aparţinând S.C. CUART S.A., 55,8 ha ocupate de haldele de steril ale C.N. REMIN şi 6,92 ha ocupate de haldele predate la R.A. ROMSILVA şi 0,4 ha ocupate de halde de steril aparţinând de Compania Naţională a Uraniului). Numărul de halde de steril minier ecologizate de către Grupul Central de Inchideri Miniere, aparţinând anterior C.N.M.P.N. Remin S.A. Baia Mare este de 74, repartizate astfel:

7 — Toroioaga; 9 - 9 Mai -11Iunie; 1 Anton II Băiţa; 4 Tibleş - Tomnatec;4 — Valea Băii Nord; 4 Nucuţ; 3 — Aluniş Fata Mare Valea Colbului; 1 Tyuzoşa ; 9 — Venera Firizan Valea Roşie; 5 Novăţ Novicior; 7 Catarama Ivăşcoaia; 5 — Măgura II; 9 Burloaia; 4 Dealul Bucăţii; 2 Arinieş.